Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— Dat hangt er van af, antwoordde de dokter. Er zijn naturen, die hun hoogste genoegdoening vinden in een dergelijke monotone contemplatie. Jij bent nog te jong om het te kunnen begrijpen. Maar op een gegeven oogenblik bereiken we allen — of liever de meesten — een punt, waar we genoèg hebben van het leven en zijn leed, waar vrienden ons niet langer belang inboezemen, en we moe zijn van de ijdelheden van het bestaan. Dan zijn we rijp voor den vrede .... Voor de een of andere politieke grootheid is het dan het landleven, dat hem aantrekt, en waar hij de rest van zijn dagen in vrede hoopt te slijten; voor een beroemde actrice als Eva Lavallière is het het klooster. Vroeg of laat komen we allen op dat punt, of tenminste de meesten onzer; en zij die niet tot daartoe geraken, zijn tenslotte nog het meest te beklagen .... Trouwens — voegde hij eraan toe — Brugge is niet zoo doodsch als je denkt. Er is eenige handel en zelfs een bioscoop ....

Hij, die zelf op de grens tusschen de beide levens-opvattingen stond, kon zoowel de eene als de andere begrijpen. En hij begon zich af te vragen, of het afsterven der hartstochten niet verre te verkiezen was boven het tumult dat zich over hem uitstortte. Nog verzette zijn heele wezen zich daartegen, doch hij voorvoelde reeds dien vrede, welke hem wachtte als een wraakzuchtige godin, kalm en waardig, grandioos en zeker van zichzelf.... En

hij wist, dat zijn weg onherroepelijk tot haar zou voeren.

*

Sluiten