Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

menopauze, zou willen noemen: het mannelijke climacterium. Hierbij spelen, zooals u weet, de endocrine klieren, en speciaal de geslachtsklieren, een overwegende rol. Wat echter in uw geval als een complicatie moet beschouwd worden, is uw stelselmatige, moedwillige geheel-onthouding op sexueel gebied .... Veroorloof mij daarom de volgende vraag: Wanneer u er niet toe kunt besluiten met uw vriendinnetje geslachtelijk te leven, waarom onthoudt u zich dan tevens van uw vrouw ?

— Ik zou het gevoel hebben of ik de andere bedroog.

— Die andere bedriegt u eiken dag.

— Mijn waarde collega, luister eens .... laten wij liever niet over haar spreken. Zij staat hier buiten. Ik ben hier gekomen om uw meening omtrent mij te vernemen en niet die over haar.

— Afgesproken, maar in de complicatie, die ik zoo juist genoemd heb, ligt een indicatie voor de therapie, en daarop wil ik nog even dieper ingaan .... Wat wilt u eigenlijk? Afstand doen van uw gevoelens tegenover die jonge vrouw? Onder geen beding! En toch ligt hier de sleutel van uw genezing. Van tweeën één: óf u moet afstand van haar doen, öf u moet uw begeerte bevredigen. Zoolang u niet tot één van die twee hebt besloten, blijft gij in den onevenwichtigen toestand, waarin gij verkeert. Daar ligt het conflict... Wat verwacht u feitelijk van mij?

— Een middel om in den toestand te blijven, waarin ik verkeer, doch er minder onder te lijden.

Sluiten