Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hunkerde naar het genot waartoe zijn platonische liefde hem den weg versperde. En .... was het een gevolg van zijn onthouding, of weer een ander symptoom van den kritieken leeftijd .... hij voelde zich meer en meer aangetrokken tot een wellustige bandeloosheid. Hij verbaasde zich erover hoe het mogelijk was, dat naast den idealist in hem, die een zoo reine liefde koesterde, een ander in hem was opgestaan, niet minder dan een monster : een Bakowski die zich met welbehagen in het slijk der laagste driften wierp.

Het deed hem somtijds alle zelfrespect verliezen. Hoe was het mogelijk, vroeg hij zich af, dat iemand als hij, die zelfs zijn vrouw niet wilde omhelzen, omdat hij vreesde daarmede het beeld van Janine te bezoedelen, zich zóóver kon verlagen, dat hij zich afgaf met publieke vrouwen, die al zijn begeerten bevredigden? Meermalen deed het hem walgen van zichzelf. Doch den volgenden dag was het zien van een vrouwenbeen, of zelfs het naakte lichaam van een zieke, voldoende om de vlam opnieuw te doen oplaaien; en de moreele kracht om zich los te maken van de obsessie, ontbrak hem ten eenenmale.

Hij zag zich afglijden langs een helling naar den meest verfoeilijken afgrond. Het gebeurde herhaaldelijk dat hij, terugkeerend van een bezoek aan Janine, die nu een appartement bewoonde in een nieuw huis aan den quai de Passy, zich naar een bordeel liet brengen, en, met de klare stem van zijn aangebeden geliefde nog in zijn ooren, van de vrouwen daar de meest vernederende

Sluiten