Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

laagheden eischte. Zelfs de vriendinnen van Janine waren niet veilig voor hem.

Gelijk een drinker tusschen twee dronkenschappen, had ook hij soms momenten, dat hij den toestand scherp doorzag. Maar, terwijl hij het harmonisch bestaan betreurde, dat hij had kunnen hebben, indien Janine een twintig jaar jongeren Bakowski had willen trouwen, haatte hij zijn hartstocht niet, doch hield zich voor, dat, nu hij gedwongen was gescheiden van Haar te leven, het maar het beste zou zijn zoo spoedig mogelijk den ondergang tegemoet te snellen. Hij zocht de lichamelijke aftakeling zoowel als de moreele ruïne, en met opzet trachtte hij zijn gezondheid te benadeelen. Maar het lichaam weerstond en bleef sterk, terwijl de geest langzaam begon te wankelen.

* *

*

Zijn uitspattingen, en de onkosten, die hij voor Janine maakte, hadden, langzamerhand, zijn geldmiddelen in wanorde gebracht. Weliswaar had hij een mooi inkomen, maar zelfs een ruimer budget dan het zijne zou niet ongemerkt een dergelijke aderlating hebben kunnen doorstaan. Reeds was hij genoodzaakt geweest zijn reserves aan te spreken, en slechts door een samenweefsel van leugens kon hij dit voor zijn gezin verborgen houden ....

Kort na hun uitstapje naar België had hij voor zijn vriendin — zonder haar er iets van te zeggen, want het moest een verrassing blijven — een klein appartement

Sluiten