Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn, Bakowski om den tuin te leiden. Een voor niets terugdeinzende openhartigheid was misschien haar beste eigenschap, en het stuitte haar tegen de borst, iemand als Bakowski, een eerlijk en rechtschapen man, op die manier om den tuin te leiden. Niettemin zou zij het gedaan hebben, indien zij ervan overtuigd geweest was, dat zij aldus zijn verstoorde evenwicht kon herstellen, doch zij miste die overtuiging. Zij geloofde integendeel eerder, dat, wanneer eenmaal zijn zinnen gewekt waren, zijn hartstocht nog feller zou oplaaien, en zijn verlangen naar haar nog zou toenemen.

Tenslotte was er maar één manier om hem te redden, meende zij in haar eenvoud : langzaam en voorzichtig de banden welke hem aan haar bonden, losmaken, hem de oogen openen, en zich doen kennen zooals ze werkelijk was: verre van volmaakt, verre van aantrekkelijk, allesbehalve een engel van goedheid, en allerminst edel van ziel. Zoodoende zou zij hem misschien er toe kunnen brengen, een beetje normaler, minder overdreven en vooral minder geëxalteerd van haar te houden. Om haar vriend voor al zijn goedheid te beloonen, besloot Janine, grootmoedig, zich te vernederen, en het moeilijke zoowel als gevaarlijke werk: den gloed van Bakowski's liefde eenigszins te temperen, op zich te nemen, door zich te doen kennen zooals zij was, veel minder verheerlijkt dan Bakowski haar zag.

Sluiten