Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kleine meisjes : Zizitte en Brigitte er niet geweest waren, die haar niet konden missen, en die zij toch al evenmin met zich mee kon nemen ....

— Mama, hervatte Henry. Gelooft u niet, dat vader van een andere vrouw houdt?

Zij aarzelde even, en antwoordde dan :

— Ja, dat geloof ik wel. Hij heeft een andere vrouw lief, en hij doet al het mogelijke om dien hartstocht te overwinnen. We moeten medelijden met hem hebben, Henry, en goed voor hem zijn.

De zoon, die de ervaring van zijn moeder miste, hoewel hij zich verbeeldde het leven te kennen, deelde deze meening allerminst. Alles goed en wel, dacht hij, maar zijn vader had hun dat kunnen besparen. Hij was getrouwd, had een lieve vrouw; in dat geval loop je niet naar een ander. Zoo hij voortging een verboden liefde te koesteren, dan was hij öf geheel onder den invloed van die andere, öf hij beging een ernstig vergrijp tegenover zijn gezin. Tot het laatste achtte hij zijn vader niet in staat, en dus achtte hij het eerste waarschijnlijker. Doch in dat geval, besloot hij, diende zijn vader van die obsessie genezen te worden .... Vóór alles moest hij echter zekerheid hebben. Het zou een afgrijselijke dwaling zijn, als hij zijn vader op valsche gronden beschuldigde .... Hij diende er zéker van te zijn, dat zijn vader een verhouding had met een andere vrouw. Vervolgens zou hij met hem spreken, en hij nam op zich, hem te genezen, .... zoo mogelijk met de

Sluiten