Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verborgen lijden gebukt ging, onder een leed, dat de dokter misschien onmogelijk kon uitspreken, maar dat hij geen maitresse had. Want, zoo er een andere vrouw in zijn leven was van wie hij min of meer hield, zou hij het niet noodig hebben gehad een bordeel te bezoeken, en hij zou daartoe ook teveel zelfrespect hebben gehad.

.... „Arme Papa," herhaalde hij, terwijl de tranen hem naar de oogen drongen. „Je moet wel diep ongelukkig zijn, om daartoe je toevlucht te nemen .... En ik, die zou gezworen hebben, dat je er een maitresse op nahield !"

* *

*

Dienzelfden avond sprak Henry met zijn moeder.

— Mama, ik heb goéd nieuws voor u. Ik heb toevallig kunnen ontdekken, dat papa geen andere vrouw liefheeft, zooals we een oogenblik vreesden. Ik heb er het overtuigend bewijs van.

— Hoe ben je dat te weten gekomen? .... Het is niet mogelijk !

— U moet er niet verder naar vragen. Ik kan u onmogelijk vertellen hoe ik zekerheid gekregen heb. Ik ben er zéker van, .... en dat moet voldoende voor u zijn.

— Heb je met hem gesproken?

— Nee, iets beters.

— Maar, jongelief, je kunt je zekerheid verschaffen omtrent het bestaan van iets; maar hoe wil je bewijzen dat iets niét bestaat? Je vader is uitgeslapener dan jij

Sluiten