Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— Zouje kunnen rondkomen zonder hetgeen hij je geeft?

— Ik zou doen als vroeger. Misschien, dat ik het minder ruim zou hebben, en minder rustig, maar je redt je altijd. En ... . voor hem een ander.

Zij dacht een oogenblik na, en vervolgde :

— Het zou een groote verandering voor me zijn

Je kunt zeggen wat je wilt, maar onwillekeurig hecht je aan elkaar, hoe dan ook.

— Ik geloof, dat je een gevaarlijk spel speelt, Anne. Gevaarlijk en wreed tegelijkertijd.

— Ik verzeker u, dat ik allerminst speel. Integendeel: ik geef me zooals ik ben. Ik laat me leven .... Ik heb me al vaak voorgehouden, dat het beter zou zijn, als hij niet van me hield, of tenminste minder van me hield, en ik heb geprobeerd hem van me te verwijderen

O, als u wist wat er allemaal door mijn hoofd is gegaan .... !

Zij waren voor de kerk van het Heilig Kruis blijven staan.

— Laten we even hier naar binnen gaan, stelde de moeder voor. Misschien dat de Hemel ons licht zendt. . . Gelóóf je nog altijd, als toen je een klein meisje was? Denk je nog weieens aan den dag van je eerste H. Communie? .... Zelfs als je niet meer in God gelooven kunt, is het goed om, in moeilijke omstandigheden, even een kerk binnen te loopen en er neer te knielen. Ik heb op die wijze vaak mijn weg gevonden.

Zij doopte twee vingers in het oude wijwater-

Sluiten