Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

raad in te winnen, en die raadgeving met volledige onderwerping op te volgen. Zoodoende zou hij tenslotte een uitweg gevonden hebben, en een oplossing voor al zijn klemmende en kwellende zorgen ....

Hij had voor dien grooten dag een aardig uitstapje georganiseerd, 's Morgens zouden madame Bannalec en haar dochter zich reeds vroeg per boot op weg begeven naar Pouldu, waar hij hen met een motorbootje, dat hij in Concarneau wilde huren, zou opwachten, om vervolgens gezamenlijk de grillige lijn van de kust te volgen tot aan den inham bij Bénodet, en dan de Odet op te varen, één der mooiste riviertjes van Frankrijk. Zij zouden te Beg-Meil, in den tuin van het „Hotel des Dunes," waar de zee de stammen der boomen omspoelt, het middagmaal gebruiken, en het avondmaal te Quimper, waar Janine en haar moeder dan den trein konden nemen naar Quimperlé, terwijl hij over water terugkeerde.

Het beloofde een verrukkelijke en geenszins inspannende tocht te zullen worden. Het bespaarde madame Bannalec een vermoeiende wandeling, en aan boord van het motorbootje, met geen ander gezelschap dan de schipper, zouden zij volop gelegenheid hebben om rustig te praten, en ondertusschen het fraaie landschap, dat zich als een film voor hun blikken ontrolde, te bewonderen.

Den volgenden Vrijdag, om 10 uur, wachtte Bakowski zijn gasten op het terras van „Hotel Rio." Lang behoefde hij echter niet te wachten, en enkele oogenblikken later stelde Anne hem aan haar moeder voor.

Sluiten