Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ophouden, dag en nacht. En .... om harentwil.... en omdat ik vóór alles haar geluk zoek .... had ik haar

mijn liefde zelfs niet mogen openbaren Zij is iets heiligs

voor mij. Ik ben niet waard, dat ik mijn oogen naar haar ophef. En, van den anderen kant brandt de begeerte mij de ziel uit het lichaam .... Begrijpt u wat dat zeggen wil?

— Ik begrijp het maar al te goed, antwoordde zij zacht.

— Wat moet ik in 's hemelsnaam doen ? Geef mij een raad, zeg mij wat u ervan denkt, daarvoor heb ik u verzocht hier te komen .... Aan alle kanten en op alle denkbare manieren heb ik uitkomst gezocht; ik wend en keer het probleem tot het me krankzinnig maakt; en ik vind geen oplossing. Zeg me wat u denkt. Geef me raad. Ik heb me aan die mogelijkheid vastgeklampt als een laatste redding, en ik ben vastbesloten me aan uw raad te houden.

— U moet trachten wat minder van haar te houden.

— Denkt u, dat ik dat niet reeds geprobeerd heb ? . . . . maar, het is een onmogelijkheid.

— U zoudt kunnen beginnen met haar minder vaak te ontmoeten, u ertoe bepalen haar bijvoorbeeld slechts één keer per week te zien; of tweemaal per maand, om iets te noemen ....

— Onmogelijk, het zou mijn dood zijn ! En zoo niet, dan zou de verleiding om er een einde aan te maken en

Sluiten