Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— Het is dwaas en dom zich tegen zijn bestemming te verzetten. Het is vernederend en het dient tot niets : uw bestemming zal toch altijd en onder alle omstandigheden het sterkste blijken. Onderwerp u; houd u voor, dat na den regen tenslotte toch de zon weer doorbreekt. Dat is een natuurwet. En ziehier nog een andere, waarmede u uw voordeel kunt doen : wij zullen nooit datgene verwerven wat we najagen, maar dikwijls wordt ons precies hetzelfde als t ware voor de voeten geworpen zoodra we opgeven te trachten het te forceeren .... Wie weet of u tenslotte niet de liefde van Anne zult winnen ? . . Zij zal des te eerder van u gaan houden, indien zij ziet dat u een man bent, die in staat is zijn aandoeningen te beheerschen. Eén ding is zeker; zij zal u nooit liefhebben, als u zich verlaagt tot een wrak, dat zich heen en weer laat slingeren, en de zelfvernietiging zoekt.... Thans is het oogenblik daar, uw kracht te toonen ! Waag het, aanvaard den strijd, nietwaar? ....

Terwijl zij sprak, zonken de woorden in Bakowski's zieken geest als een weldadige balsem. Hij begon zich rekenschap ervan te geven, dat de raad van Anne's moeder eerder mogelijkheid tot genezing in zich sloot dan de adviezen van den Freudiaan.

Dien avond, terwijl hij op het station van Quimper van de beide vrouwen afscheid nam, beloofde hij sterk te zullen zijn.

— Ik zal alles doen wat in mijn vermogen ligt, voegde hij eraan toe.

Sluiten