Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gelegenheid waar zij nu weer geregeld kwam, had zij spoedig de reputatie verworven van een onderhouden vrouw, die trouw was aan haar vriend .... op één enkele uitzondering na: het rijkelui's zoontje, den filsa-papa waarop zij verliefd was, en die zich eiken dag met haar vertoonde.

* *

*

Janine leefde den geheelen dag op de vijf of zes kwartier die zij 's avonds met Henry zou doorbrengen, haar jongen cavalier, die haar telkens meer tegelijkertijd amuseerde en boeide.

Henry van zijn kant verloor geen oogenblik het eigenlijke doel uit het oog, dat aan de heele flirt ten grondslag lag. Hij wist nu, dat zij nooit een voet in de „Galeries" gezet had, anders dan als klant, en zij had hem bijna alle bijzonderheden omtrent haar verhouding tot den dokter verteld, natuurlijk zonder ook maar in het minst te vermoeden, dat deze de vader was van den jongeman. Hij wilde het zóóver zien te brengen, dat hij van haar gedaan kreeg, dat zij zich van zijn vader losmaakte; doch naarmate het oogenblik naderde waarop hij haar iets dergelijks zou kunnen vragen, verloor hij meer en meer zijn vertrouwen in den goeden uitslag. Hij zag nog slechts één mogelijkheid : de liefde van Janine winnen in die mate, dat zij hem niets zou kunnen weigeren. Inmiddels verschool hij zich achter den zoon van den

Sluiten