Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

koopman in Engelsche stoffen, en deed hij zijn uiterste best Janine den indruk te geven, dat hij werkelijk van haar hield. Niet, dat het spel hem mishaagde ! Integendeel, hij leefde zich in zijn rol in met veel animo, speelde met een vuur waaraan men zich bijna met welbehagen een beetje zou branden.

Hij won terrein. Zijn liefde was niet, zooals die van zijn vader, platonisch. Sedert den dag waarop Bakowski haar in de meubeltjes gezet had, had Janine geen omgang meer gehad met een man; en, hoewel zij van nature niet overdreven sensueel was, lag er toch, op haar leeftijd, niets buitensporigs in het feit, dat zij niet zonder genoegen haar nieuwen vriend in haar intimiteit toeliet.

In het begin van hun verhouding had zij hem niet bij haar thuis willen ontvangen. Twee keer hadden zij hun toevlucht genomen tot een hotelkamer. Maar op aandringen van Henry, die nieuwsgierig was haar woning te zien, en ook niet rijk genoeg om onnoodige kosten te maken, had zij hem tenslotte meegenomen naar den quai de Passy. De bezoeken van den dokter werden hoe langer hoe zeldzamer; en nimmer kwam hij zonder zijn komst van tevoren aan te kondigen. Zij waren dus volkomen gerust, en het comfort dat haar appartementje bood, was verre te verkiezen boven een slecht ingerichte, smakelooze hotelkamer.

Janine hechtte zich meer en meer aan haar jongen vriend. Hun verliefdheid had al de bekoring van de verboden vrucht. De jonge Bakowski schepte er bovendien een

Sluiten