Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

er geen enkel bezwaar tegen, haar vriend in haar slaapkamer te ontvangen. Hij was den laatsten tijd gewoon haar in den loop van den morgen te bezoeken, en tweeof driemaal reeds had hij haar nog in bed aangetroffen. Hij vond de intimiteit van die bezoeken, in de slaapkamer, verrukkelijk. Hij zette zich op den rand van het ruime bed, waar zich, onder de dekens, die zij zorgvuldig tot onder haar kin optrok, het lichaam van zijn geliefde afteekende, en hij voelde zich dichter bij haar dan gezeten op den divan. Maar hij huiverde voor het oogenblik dat hij zich niet langer zou kunnen beheerschen, en onmogelijk langer weerstand bieden aan de alles overweldigende verleiding de dekens weg te rukken, en haar lichaam met zijn brandende kussen te overdekken. De verleiding was des te sterker daar hij wist dat zij geen weerstand zou durven bieden. Hij moest zich voorhouden, dat hij een bruut zou zijn, zoo hij op een dergelijke manier het goed vertrouwen van Janine zou misbruiken; dat het voor beiden een schandelijke vernedering zou zijn; dat hij haar een onherstelbare moreele schade zou toebrengen; en dat hij haar nooit meer onder de oogen zou durven komen, — hij had al zijn zelfbeheersching, al zijn wilskracht en al zijn gezond verstand noodig om zich te weerhouden van het gebaar dat hem, met één slag, naar beneden zou halen, tot het peil van den zelfzuchtigen bruut, die met zijn geld bezit neemt van de vrouw.

Een keer, dat hij wederom op den rand van het bed

Sluiten