Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maar een oogenblik later zei hij :

Met plezier. Als ik je daar genoegen mee kan doen.

Hij keerde terug naar zijn kamer en deed een andere das om.

Van dien dag af droeg hij, ook op Dinsdag, de bewuste das niet meer. Mevrouw Bakowska vond haar op een avond terug in de boekenkast van den dokter, netjes opgevouwen, tusschen de bladen van één zijner geliefkoosde boeken; „De Verhalen uit Duizend en Een Nacht."

* *

*

Yvonne had nu ook al den smaak van de dancing te pakken. De vriend van Henry had zich verder niet om haar bekommerd; maar . . . gekleed door Janine, geonduleerd door den kapper van Janine, en met behulp van de make-up van Janine, vond zij ondanks haar steeds duidelijker zichtbare zwangerschap nog heeren die haar het hof maakten. En zij wierp zich, losbandiger dan Janine ooit gedaan had, in den maalstroom van vermaken.

— Dat vervelend gedoe met dat vriendje van je! zei ze tegen haar zuster. We zouden veel meer plezier hebben als we samen uit konden gaan.

Maar Janine bleef op haar stuk staan.

Ik vind, dat ik niet het recht ertoe heb, antwoordde zij eenvoudig.

Toen probeerde Yvonne het op een andere manier.

Sluiten