Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— Ik zie de liefde anders !

Tot haar verwondering nam Janine de verdediging van den dokter op.

— Monsieur Bakowski is diep te beklagen, zei zij, omdat hij teveel van me houdt. Zijn liefde heeft iets subliems, dat gewone menschen, zooals wij, niet kunnen begrijpen. Ik heb alles geprobeerd om hem ervan af te brengen. Want — in den grond ben ik ervan overtuigd, dat we beiden, hij zoowel als ik, veel gelukkiger zouden zijn als hij wat minder hartstochtelijk van me hield. Die bovenmenschelijke liefde drukt ons allebei. Ik heb van alles geprobeerd : ik heb tegen hem gelogen (hij heeft een gruwelijken afkeer van leugens); ik heb hem allerlei verteld om hem een minder gunstigen indruk omtrent mijzelf te geven; ik heb hem scènes gemaakt, en ondertusschen had ik medelijden met hem. Maar ik geloof, dat ik er 't tegendeel mee bereik, en zijn gevoelens jegens mij nog heb aangewakkerd. Ik begrijp hem niet.... Of liever : ik ben bang hem te begrijpen. Er zijn oogenblikken, dat hij me wanhopig maakt; en er zijn andere, dat ik in staat zou zijn hem te aanbidden. Ziedaar waar ik aan toe ben ....

Men kan zelfs met den hemel het op een accoordje gooien; Janine, die het deed met haar geweten, dacht: wat Henry betreft, ik heb recht op een beetje plezier. Ik ben tenslotte een jonge vrouw en ik zou m'n zenuwen in de war sturen indien ik moest leven als een nonnetje. Trouwens, dokter Bakowski heeft het me toegestaan : hij

Sluiten