Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heeft er zelfs op aan gedrongen, dat ik m'n vermaak zou zoeken. Maar behoudens dien eene, wil ik mijn vriend trouw blijven, omdat hij goed voor me is — hij me alles geeft wat ik noodig heb — en omdat ik het hem beloofd heb.

Het was haar gewoonte niet haar gevoelens tot het uiterste te ontleden. Zij was eenvoudig een eerlijk en gezond jong meisje, met niets buitenissigs, en zij was er allerminst op uit, den weg dien haar plicht — of wat zij daarvoor hield — haar voorschreef, met allerlei noodelooze moeilijkheden te versperren. Doch, zoo zij wat dieper in haar gevoelens was afgedaald, zou het haar duidelijk geworden zijn, dat zij den dokter te hoog achtte om hem grofweg te bedriegen. En .... dit kwam er ook bij .... zij was zich reeds aan haar gemakkelijk, rustig, bijna burgerlijk bestaantje gaan gewennen, en het zou haar zeer zwaar gevallen zijn, opnieuw het hoofd te buigen voor de begeerten van den eersten den besten, die, omdat hij haar een beetje geld gaf, alle rechten op haar meende te hebben.

Er voltrok zich in haar gemoedsgesteldheid een groote verandering. Dat Yvonne haar gang ging en op haar manier haar brood verdiende, uit trots, en zin voor onafhankelijkheid — zij wilde niet verplicht zijn, zich altijd tot haar zuster te wenden — Janine vond het uitstekend. Zij zelf, die nog slechts het overtollige kon zoeken, die, met de beide mannen die zij ontving : de oudere voor de dingen van den geest, de jongere voor

Sluiten