Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van de richting waarin hij liep. Hij keek naar het bordje met den straatnaam, en las : rue de la Pompe. Hij moest dicht bij de avenue du Bois de Boulogne zijn; daar reden de auto's gewoonlijk met groote snelheid.

In de avenue du Bois trokken zijn vreemde gedragingen echter de aandacht van een agent; en hij begreep dat het niet zoo gemakkelijk was, zich te laten overrijden zonder den indruk te vestigen, dat hij het met opzet deed. Bovendien, op het laatste oogenblik deed een dwaze angst hem terugdeinzen. Hij wilde sterven. De dood was zijn eenigste heil. Maar hij huiverde bij de gedachte dat hij zich zou kunnen verminken.

Een halfuur lang treuzelde hij rond. Ten slotte, vluchtend voor de blikken van een agent, die hem voortdurend had gadegeslagen, sloeg hij met stevigen pas de richting

van de Etoile in.

Hij stak het ruime plein over, nam de avenue Friedland, den boulevard Haussmann, terwijl voortdurend de obsessie in zijn brein rondwoelde, dat hij een eind aan zijn leven moest maken. Tevergeefs zocht hij nog een andere oplossing.

En eensklaps, als in een oogenblik van wanhopige helderheid, gaf hij gevolg aan een noodlottige opwelling. Op den boulevard zag hij in snelle vaart een zwaren wagen naderen. Hij stak vlug de straat over, vlak voor den wagen, botste als per ongeluk tegen een vluchtheuvel, wankelde, en wierp zich languit over den weg . . . Reeds zag hij den dood voor oogen en haakte naar de

I

Sluiten