Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met haar minnaar in bed had zien liggen? .... Hoe zou het hem mogelijk zijn, hun verhouding te blijven beschouwen gelijk voorheen? ....

Eén ding was zeker : zij was vastbesloten in de toekomst slechts hem en niemand anders toe te behooren. Zij wilde hem, zonder onoprechtheid, kunnen zeggen : „Het is waar; ik heb een tijdje met dien jongen geflirt, maar ik heb de verhouding afgemaakt, want ik vind het een beleediging voor je wanneer ik zooiets doe, zelfs in 't geheim."

Bakowski was eerlijk en recht door zee tegenover haar; zij wilde zich evenzoo gedragen jegens hem. En .... zoo de natuur haar eischen stelde, zou het nog beter zijn, zich met den eerste den beste af te geven, dan een vaste relatie te onderhouden met den een of anderen gigolo

Naarmate de wijzers voortkropen naar tien uur, voelde Janine haar verwarring toenemen. Zij had den dokter vandaag niet in de slaapkamer willen ontvangen; daarom had zij toilet gemaakt en zich gekleed als gereed om uit te gaan. Indien hij vrij was, zou zij hem vragen samen in de stad te gaan lunchen. Zij zag ditmaal tegen een intiem samenzijn op ... .

Zij stiet onwillekeurig een gesmoorden kreet uit, toen zij den sleutel in het slot hoorde. Er waren juist vier-entwintig uren verloopen sedert dezelfde sleutel in het slot had geknarst en in haar ziel een paniek teweeg gebracht, die gedurende lange jaren nog haar zou doen

Sluiten