Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ben : „Ze sterft aan een gebroken hart." Wij weten echter wel, dat zooiets niet doodelijk is; maar, om haar weer op de been te helpen, moet ik haar ervan overtuigen, dat ze het best zonder jou kan stellen. Tenzij ....

Hij voltooide de zin niet.

— Tenzij ik me opoffer, besloot Bakowski voor hem.

— De natuur is een eigenaardig ding, zei de ander, alsof hij hardop dacht. Zij is ervan overtuigd, dat ze allang niet meer om je geeft, en desondanks méént ze niet zonder jou te kunnen leven. En de waarheid is juist het tegenovergestelde .... Ze heeft het me nooit met even zooveel woorden gezegd, doch ik vergis me niet. . . Dan komt er nog bij een lichte leveraandoening, en de kritieke leeftijd .... Maar dat is allemaal van ondergeschikt belang. De meest beklagenswaardige zieken zijn die welke zich niet willen laten genezen.

Bakowski herinnerde zich een dergelijke uitspraak al eens eerder vernomen te hebben. De psychiater tot wien hij zich gewend had om genezing van zijn liefde, had

hem hetzelfde gezegd . . . . !

* *

*

Het was laat in den avond, toen Bakowski zijn vriend verliet, en toch kon hij er niet toe besluiten dadelijk naar huis terug te keeren. Het was de vooravond van den i4den Juli, den nationalen feestdag : een zoele zomernacht, vol weemoed en vage verwachtingen. Op de pleinen en straten speelden talrijke, bijeengeraapte strijk-

Sluiten