Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de zaak veel eenvoudiger" ....

De concierge had dien naam echter nooit gehoord.

Hij gaf duidelijker aan welk appartement hij bedoelde. Wie of daar woonde? „Zou zij getrouwd zijn?" Nee, er woonde een heer alleen. Zoolang zij daar als concierge in dienst was, had er nooit een dame dat appartement bewoond.

— Hoelang bent u al hier?

— Drie jaar.

— Kent u het adres van de vorige concierge?

Zij zocht het adres op en gaf het hem.

Vanaf dat oogenblik was Bakowski van slechts één gedachte bezeten : hij wilde weten, het koste wat het koste! De demon — de demon of de engel? — had opnieuw bezit van hem genomen.

Hij riep een taxi aan en liet zich naar het opgegeven adres brengen.

Het bleek achterin een doodloopend straatje, een klein winkeltje in allerlei en nog wat. Het winkeltje was gesloten en de bejaarde eigenares was reeds te bed. Hij klopte haar wakker. En met een diepe zucht, als een drenkeling die eindelijk zich aan een stuk wrakhout heeft kunnen vastklemmen, vroeg hij inlichtingen omtrent haar vroegere huurster.

Toen vernam hij een gedeelte van de waarheid.

Nauwelijks een jaar na zijn vertrek was mademoiselle getrouwd met een jongmensch, denzelfde die nog steeds, alleen, het appartement bewoonde. Het was iemand

I

Sluiten