Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beleefd, doch zoo kort mogelijk antwoord :

— Neem me niet kwalijk, zei hij, maar u bent de eenige die me kan inlichten. Zoudt u me kunnen zeggen wat er van Janine geworden is? Ik weet, dat ze gescheiden is; maar sedert heb ik haar uit het oog verloren. Ontmoet u haar nog wel eens? Indertijd waren jullie zulke goede vrienden.

Murie was eensklaps ernstig geworden.

— Ik weet niet of ik het u zeggen mag, begon zij.

De dokter voelde een wilde vreugde in zich oplaaien :

„Ze weet 't! Ze weet 't!" juichte hij bij zichzelf, en

hardop voegde hij eraan toe :

— U moét het me zeggen. Het is voor haar bestwil. Ik heb het beste met haar voor. Dat weet u wel.

— Staat u erop haar terug te zien?

— Zeg mij alleen wat ze doet. Is ze gezond?

En toen Murie nog aarzelde :

— Opnieuw getrouwd ? . . . . Gelukkig ? . . . .

— Ze is volmaakt gezond. Ik heb haar verleden week nog gesproken. Ze is nog altijd niet hertrouwd . . . Gelukkig? Misschien wel, voor zoover tenminste dat in dit rotleven mogelijk is ... . Bent u tevreden ?

Zij reikte hem de hand.

— Haar adres?

— Ze werkt in „Le Sphinx."

— „Le Sphinx"? Wat is dat?

— Kent u Parijs zóó weinig? .... Vraag het aan den eersten den besten taxi-chauffeur, en hij zal u er brengen.

Sluiten