Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— Tiens ! Hoe maak jij het?

Hij vatte de hand van de jonge vrouw en bracht deze aan zijn lippen. Hem bij den arm nemend voerde zij hem naar een tafeltje in een hoek. Zij was lichtelijk dronken.

— Hoe gaat het? vroeg hij opnieuw.

— Best!

En beiden zwegen zij. Hij had haar zóóveel te vragen en te zeggen, dat hij niet wist waarmede te beginnen.

Rondom heerschte het lawaai van de dancing. Er werd gedanst, gelachen, geschreeuwd, gezongen. Eenieder deed zijn best de kunstmatige vroolijkheid zoo hoog mogelijk op te schroeven. De bezoekers dansten met de tot op het middel ontkleede vrouwen, zonder eenige kieschheid. En boven al het tumult uit gilde een heesche gramofoon populaire dansmuziek tot hooren en zien verging.

— Ben je al sedert lang hier? vroeg hij.

— Drie jaar.

— En .... bevalt je dit leven ?

— Lieve God, ik doe 't niet voor mijn plezier !

— Waarom heb je mijn aanbod om je te blijven helpen afgeslagen?

— Ik was toen getrouwd .... En bovendien — houd me ten goede — maar de manier waarop je het mij aanbood, beviel me niet.

— Ik wist, dat je getrouwd geweest bent. Je hebt een dochtertje?

Sluiten