Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORISCHE HOOGE GRADEN

De ondergeteekende verklaart te verlangen dat, na zijn overlijden, dit stuk zoodra mogelijk worde teruggezonden aan den Groot Kanselier van het Opperbestuur der Hooge Graden, Fluweelen Burgwal 22 te 's-Gravenhage, en verbiedt dat daarvan eenig ander gebruik worde gemaakt.

Sluiten