Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

17°. GRAAD

RIDDER VAN HET OOSTEN EN VAN HET WESTEN

Toen de ridders van het Oosten en de Prinsen van Jeruzalem zich ten tijde van de kruistochten — zoo verhaalt de legende van deze graad — vereenigden om het Heilige Land te veroveren, namen zij als onderscheidingsteeken een kruis aan om daarmede te kennen te geven, dat zij onder éénzelfde banier gezamenlijk wilden strijden en bereid waren hun bloed te storten tot den laatsten droppel toe om den waren godsdienst opnieuw te grondvesten.

Nadat vrede gesloten was en zij hun doel niet hadden kunnen bereiken, keerden zij naar hunne respectievelijke landen terug, besloten om daar in den geest te doen wat zij niet daadwerkelijk hadden kunnen volbrengen en daarbij tot hunne ceremonieën slechts toe te laten hen, die bewijs hadden gegeven van hunne vriendschap, hun ijver en hun bedachtzaamheid. Zij vereenigden zich daartoe met de Orde van Malta en namen den titel aan van Ridders van het Oosten en van het Westen om aan de geheele wereld te doen weten, waar hunne orde was ontstaan en tevens, dat zij nooit verandering zouden brengen in de bij dat ontstaan in 1118 aangenomen gebruiken en inwijdingen.

De inwijding in dezen graad is één doorloopende herinnering aan de hoofdstukken IV t/m IX der Openbaring van Johannes.

Sluiten