Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Waar de toestand in Nederland zich echter in anderen zin heeft ontwikkeld, kunnen de historische Graden dan ook voor ons slechts historische beteekenis hebben; zij kunnen belangwekkend blijven door hun geschiedenis, belangwekkend toch ook door hun symboliek, die de bestudeering zeker waard blijft en op vele punten kan leiden tot vergelijking met en verdieping van onze inzichten aangaande die van de Symbolieke Graden.

Doch eerst de graad van S.•. Pr.-, v.h. R.\ + zal den Mr.•. V.•. M.die op het pad, dat hij bij zijn Meesterinwijding heeft ingeslagen, verder heeft gereisd, de bekroning van zijn Meesterarbeid kunnen brengen. Nadat de Mr. \ V.-. M. \ in zich zelf het besef heeft voelen groeien, dat de Leerlingsarbeid niet louter zelfverbetering beteekent, doch dat in de diepte van het eigen bewustzijn de grootste schat ligt, die het den mensch gegeven kan zijn te vinden : God in zichzelf; nadat hij het inzicht zal hebben verworven, dat de Gezellenarbeid met de medemenschen niet enkel beheerscht wordt door plicht en zedewet, doch geheiligd wordt door de liefde, die is de aantrekking tot het goddelijke in den medemensch, en dat door die liefde het offer zijn grootste waarde krijgt, zal hij in den graad van S.\ Pr.', v.h. R. •. +, de lichtende bevestiging vinden van de hoogste waarheid, waarvan het wezen hem reeds in den Meestergraad was geopenbaard.

Sluiten