Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Slechts een wijle achteromblikkend in de historie van de N.S. B. — „niet om te huldigen of gehuldigd te worden”, aldus kam. Van Geelkerken — was de herdenking van de overleden medestrijders in de Beweging, van welken uit vele anderen, de beeltenissen van de kameraden

v. d. VOORT v. ZIJP BORST PAUWELS SMIT KLEINE en SWEMMELAAR

ons als voor den geest verschenen, een oogenblik van ontroerende schoonheid.

„Zij die gingen, sterkten ons bij hun leven; dat hun gedachtenis ons sterke bij het voorwaarts gaan , waren de slotwoorden van den Algem. Secretaris.

Slechts een korte pauze in den strijd, maar desondanks een grootsch moment, een oogenblik van waarachtig kameraadschappelijk beleven.

Even later sloeg de klok vijf maal en riep zij allen met haar machtig geluid weder terug tot de werkelijkheid

Vijf komende jaren van strijd.

12 December 1936.

Sluiten