Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voorgegaan te worden door de karaktervolsten, de bekwaamsten. die uit het volk zelf voortkomen en bereid zijn eigen belang, groepsbelang achter te stellen bij de belangen van het volk in zijn geheel.

Dit groote recht is aan het volk ontnomen door de z.g. democratie, die in werkelijkheid niets anders is dan partijendictatuur, waarin niet karakter en bekwaamheid, maar relaties in de politieke partij of het huis waarin men geboren is, beslissen over de bezetting van regeeringsambten. Aan zulk een stelsel gaat ieder volk te gronde, want geen volk is zoo rijk, dat het straffeloos de besten van zijn zonen kan uitschakelen uit de leiding.

Zoo kwam de neergang en ziende den neergang, zijn wij opgestaan. En als men ons nu vraagt: met welk recht hebt gij u opgeworpen ? — dan is ons antwoord: Omdat wij het volk hebben te bevrijden van een Goddeloos stelsel, dat het ontwortelt, uitmergelt en in slavernij drijft. Wij zijn gekomen om den ondergang van ons volk af te wenden, zoo God dit wil en wij hebben den vasten wil om door te zetten tot onze taak zal zijn volbracht.

De kranige begeleiders, tijdens de rust te Leiden.

Sluiten