Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Democratie is regeeren over het volk, tegen het volk en zonder het volk. Verantwoordelijkheid kent het alleen toe aan ongrijpbare meerderheden. Geen politicus is ooit verantwoordelijk voor zijn daden, niet hij beslist maar een ongrijpbare meerderheid in regeering, volksvertegenwoordiging, provinciaalof gemeentebestuur. Zoo zijn zij nooit verantwoordelijk voor hunne daden, zoo hebben zij nooit deel in de lasten; alleen de baten worden zeer zorgvuldig aan ieder afzonderlijk toegekend.

Daartegenover hebben wij doelbewust geplaatst het leidersbeginsel, dat persoonlijke verantwoordelijkheid eischt.

Hier zijn nu bijeen tienduizend werkers in de beweging, waarvan ieder afzonderlijk verantwoordelijk is voor de taak die hij of zij op zich heeft genomen. Verantwoordelijk tegenover ons volk, tegenover de beweging, tegenover hem, die in de leiding boven hem is geplaatst. Gij hebt de verantwoordelijkheid om naar eer en geweten op uw plaats mede te werken aan de toekomst van ons volk. In deze jaren', nu u als dank daarvoor slechts hoon, terreur en verdachtmaking ten deel vallen, worden in en door de beweging die karakters gevormd, sterk en doelbewust, die noodig zijn om aan ons volk onbaatzuchtige leiding te kunnen geven. Wanneer straks het voordeelig zal worden om lid der beweging te zijn, wanneer zij zullen komen toestroomen, die nu tegenover ons staan, hebben wij het recht er aan te herrinneren dat niet zij, maar wij de kastanjes uit het vuur hebben gehaald.

Vijf jaren lang heb ik u nu voorgegaan in den strijd.

Vijf jaren lang hebben wij lief en leed gedeeld.

Ik meen in deze vijl jaren althans één verdienste te hebben gehad en wel deze, dat Gij iederen dag de zekerheid had, dat ik aan de spits stond. WIen Gij ook zaagt vallen of heengaan, vóór U, naast U of achter U, ik geloof niet, dat Gij U ooit behoefde af te vragen ol ook ik U verlaten had. Daardoor kondt Gij werken.

Nu is het eerste vijfjarig tijdvak volbracht, het tweede is ingeluid. Volgens onze nationaal-socialistische beginselen is de leider er niet krachtens eigen wil, doch wordt hij als Leider op het schild geheven door de duizenden wier harten kloppen als het zijne, wier wil is als de zijne, wier arm is

Sluiten