Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UITREIKING GILDEVAANDELS.

OF het regent of stormt, sneeuwt of ijzelt, dan wel dat zonnestralen brandend weerkaatsen van den bodem, de lanciers van het leger der beweging, zij die uitgaan en het nationaal-socialisme uitdragen doen iedere week weer hun plicht.

De vervuiling en verdierlijking van ons volk ondervinden zij uit de eerste hand door de onnoemelijk gemeene taal, die zij moeten aanhooren. liet behoort tot het natuurrecht van iederen man om een vuilbek zijn kakementen dicht te slaan. Gij doet dit niet om der wille van de beweging. Er komt een tijd, dat niemand meer den moed zal hebben om één onvertogen woord tegen u te zeggen. Wij vergeten niets en niemand. En wij vergeten zeker niet, dat onder de zich Christelijk noemende regeering van den heer Colijn, het schuim der natie straffeloos, ja heimelijk beschermd door bedreiging tegen ons met colportageverboden, onze mannen en vrouwen de gemeenste taal mogen toevoegen en dat gij dit nu hebt te dulden. Maar recht zal er geschieden, eens zal de rekening voluit op tafel worden gelegd.

Ons gilde heelt tot nu toe nog geen vaandel.

Het nieuwe vaandel is er. Een tiental kringen heb ik uitgezócht, die als eersten met het vaandel zullen marcheeren. Ik

Het fraaie podium.

Sluiten