Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

reeds stond het voor ons vast, wisten wij, dat het kapitalistische Europa op zijn laatste beenen liep en dat het leven der Europeesche volkeren zou ondergaan in het internationale bolsjewisme, of gereinigd en verjongd zou worden door het nationaal-socialisme en fascisme. En de voorbijgegane jaren hebben iederen dag weer de bevestiging gegeven van de juistheid van ons weten, dat, meer dan weten, geloof is. Wij hebben geloof, dat hoe versplinterd, hoe mishandeld Europa is, hoezeer het geleden heeft onder kapitalisme en marxisme, het toch weer overeind zal komen. En in ons eigen vaderland hebben wij onwrikbaar geloof in ons volk, niettegenstaande alles wat wij ondervinden en om ons heen zien: het bedrog, de lafheid en lauwheid, de vadzigheid, de zelfzucht. Daaronder zit de goede kern, die wij zullen vinden.

Geleidelijk aan komen wij in de jaren der beslissing. De wereld worsteling is eigenlijk al in gang, zelfs met de wapenen. Sovjet-Rusland met zijn onmetelijken rijkdom in bodem en volksmassa, met zijn twee millioen man sterk leger als centrum van het wereldbolsjewisme. Duitschland en Italië als centrum van het nationaal-socialisme en fascisme.

Aan Rusland’s kant staan Tsjecho-Slowakije, Frankrijk en Rood-Spanje. Aan den anderen kant staan Japan, Oostenrijk, Hongarije, Portugal en nationaal-Spanje, In Spanje is de burgeroorlog in vollen gang; men verwacht Wz millioen dooden vóór het Roode Beest verdreven is.

Frankrijk staat aan den rand van het communisme en zal daaraan waarschijnlijk ten prooi vallen.

Waar staan wij? Dan zeg ik u: Nederland staat in het geheel niet. Nederland zit in de sloep van het oorlogsschip genaamd volkenbond en dat oorlogsschip krijgt zijn bevelen uit Moskou, Parijs en Londen.

De volkenbond is opgericht om de overwonnen volkeren er onder te houden. Toen Duitschland en Centraal Europa op belofte van de verwezenlijking van de 14 punten van ^Vilson, op belofte van rechtvaardige, eerlijke behandeling, de wapens neerlegde, is het getrapt, vernederd, mishandeld als nooit een groot volk voordien. De volkenbond werd gesticht om het schreeuwend onrecht zoo noodig met geweld van wapenen in stand te houden, Was er een Nederlandsche regeering geweest

Sluiten