Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kameraad Van der Weide: „Ik droomde dat ”

met voldoend rechtsbesef en fatsoenbesef en met voldoende vertrouwen in eerlijke beginselen, dan had zij geweigerd ooit iets te hebben willen uitstaan met zulk een bond. Maar de heeren in Den Haag hebben reeds sinds tientallen van jaren de eigenschap om te willen staan in de schaduw van de groote machthebbers en zijn als kinderen zoo blij als zij dan een pluimpje krijgen. Zij mochten mede aan tafel zitten met de heeren in Genève en vooral mooi Fransch spreken, Dat was de grootste aanbeveling.

Indien Nederland door een staatsman was geregeerd inplaats van door diner- en soupergasten, dan zou deze staatsman namens zijn volk hebben bedankt voor de eer en wij zouden onzen eigen weg gegaan zijn. Dan zouden wij nu tot Duitschland, dat weer de sterkste mogendheid wordt, kunnen zeggen: in den tijd van uw vernedering konden wij u niet helpen, maar wij hebben

Sluiten