Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tenminste niet met uw vijanden gefeest, wij zijn correct gebleven zoowel tegenover u als tegenover uw vijanden. Dit zou voor ons volk van het allergrootste belang zijn. Inplaats daarvan zijn wij in den volkenbond, het instrument tot onderdrukking en tot het doen van onrecht gekropen en ieder fatsoenlijk Nederlander heeft zich daarvoor te schamen. De eenige verontschuldiging is: maar wij geloofden in den volkenbond, dat hij een instrument des vredes en des rechts zou zijn. Deze verontschuldiging aanvaarden wij voor het volk, dat idealistisch dacht en voelde, dat doelbewust misleidend werd voorgelicht. Maar deze verontschuldiging aanvaarden wij niet voor de regeerders, wier taak het is te weten, te begrijpen, te voorzien.

Nu zitten wij nog in den volkenbond. Duitschland, Japan, de Vereenigde Staten zijn er geen lid van. Italië is het practisch ook niet meer. Brazilië en tal van kleine Zuid- en MiddenAmerikaansche Staten zijn het ook niet. Een Amerikaansche Volkenbond is in de maak. Practisch is de tegenwoordige Volkenbond niet anders dan een verbond van Rusland, Frankrijk en Engeland met satellieten. Het blijven van Nederland in dien bond tot het voeren van een gemeenschappelijken oorlog is onze ondergang.

Wanneer straks over één, twee of drie jaren de eindstrijd in de wereldworsteling komt, worden wij door dien halfcommunistischen bond onherroepelijk gesleurd in den oorlog tegen Duitschland en Japan. Dit beteekent onzen onmiddellijken ondergang hier en in Indië.

Er zijn menschen, die als groot en wijs worden voorgesteld door een vaderlandslooze pers, die de meening verkondigen, dat wij in den Volkenbond moeten blijven, want de Volkenbond zal ons helpen als Indië wordt aangevallen. Velen zullen dit een kinderlijke gedachte vinden, daarmede ben ik het niet eens. Ik zeg u: dit is geen kinderlijke gedachte, dit is een kindsche gedachte. Hulp van een half communistischen Volkenbond, steunende op Rusland, is de beste methode om het imperium te vernietigen. Inplaats daarvan zullen wij het communisme in Indië hebben uit te roeien, grondig met wortel en tak. Het behoud van het imperium en het behoud van vaderland en volk eischt de onmiddellijke uittreding uit den Volkenbond als begin van alle noodzakelijke maatregelen. Wij willen

Sluiten