Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Muziek.

niet door Rusland en Frankrijk gestooten worden in een ons vernietigenden oorlog.

Onze taak in de wereld is duidelijk zichtbaar voor ieder, die zien wil. Wij hebben in Indië een zoo sterk mogelijke verdediging op te bouwen; wij hebben in Indië het communisme volstrekt uit te roeien; wij hebben daar sterk, eerlijk en goed te regeeren ten behoeve van allen, die bijdragen tot de instandhouding van het imperium, in dien zin, dat loyaliteit maatstaf zal zijn voor de behandeling die men ondervindt.

En hier in Europa hebben wij ook een groote taak. De taak, die ligt in den aard van ons volk en in de plaats van ons vaderland. Die taak is een brug te vormen tusschen Duischland en Engeland. Wij wenschen een goede

verstandhouding, zoowel met Duitschland als met Engeland.

Sluiten