Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

half werk te doen. Het gaat ons waarlijk niet om eenige sociale maatregelen of om een ,,plan van de leening” anders gezegd „plan van den arbeid”, waarin aan het volk wordt medegedeeld, dat alles prachtig in orde komt als je maar 600 millioen gulden leent. Wat dat betreft, heeft Colijn het plan van den arbeid al bijna volbracht, hij heeft al de vier jaren de begrooting niet sluitend gekregen en er ongeveer 500 millioen bijgeleend. Nog één jaar Colijn en het plan van den arbeid is af. Neen, het gaat ons om het eenige waarachtige socialisme, dat zedelijk en materieel verantwoord is, dat alles omvat en dat alleen te verwezenlijken is in een natie; dat waarachtig socialisme is

DE GEBORGENHEID IN HET EIGEN VOLK.

Dit beteekent, dat ieder die zijn plicht doet ten opzichte van zijn volk, daardoor het recht verkrijgt zich geborgen te weten in het eigen volk, voor zoover het Goddelijk bestel dit mogelijk maakt.

Dit beteekent een radicaal breken met de kapitalistischliberalistische gedachte, de dienstplichtigheid van het volk

Foto, naar een schilderij van Ganzert.

Sluiten