Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eenige leden van de eerewacht,

m eigen volk, zal beginnen bij het begin, d.i. bij de kinderen, die tot goede Staatsburgers, goede volksgenooten zullen worden gevormd.

Dan kom ik tot de werkers van hoog tot laag. De eerbied voor den arbeid zit mij in het bloed. Ik stam uit een geslacht, dat sinds generaties weet, wat werken is. Ik acht het een voorrecht op het platteland te zijn geboren, op het platteland te zijn opgevoed, handenarbeid te hebben geleerd naast geestelijken arbeid, aan de schaafbank te hebben geploeterd, met de knieën op de aarde te hebben gelegen om de grond te wieden, met boeren, visschers en schippers te zijn mede uitgetrokken, hun soberheid te hebben gedeeld. Ik ben dankbaar voor dit alles, omdat daardoor mijn ouders mij reeds in mijn jeugd eerbied voor den arbeid hebben geleerd. Eerbied voor den arbeid beteekent in de eerste plaats recht op arbeid, recht op een taak, recht op plichten tegenover de volksgemeenschap. Plichten vervullen is nummer één, maar hij (zij) die zijn (haar) plichten vervult, moet zich geborgen weten in eigen volk tot zijn (haar) dood toe. Dat is recht.

Sluiten