Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vaardige prijzen van de landbouwproducten zullen den economischen grondslag vormen voor den boerenstand en de boereuarbeiders. Eerst daar rust in den goeden zin van het woord en van daaruit verder.

Van het platteland gaan wij naar de steden, naar industrie, naar handel en verkeer. Ook daar viert de slavernij hoogtij. Zien wij eerst naar de groote massa van de arbeiders. Het is niet bijzonder veel, wanneer de arbeider voor zijn woning £5.— per week betaalt. Heeft hij dat twintig jaar gedaan, dan heeft hij meer dan f 5000.— betaald voor een woning, waarvan dan nog geen steen, geen plank, geen pan de zijne is. Dan is zijn beste tijd als arbeidskracht, om dit in democratische woorden te zeggen, voorbij, dan kunnen ze hem niet meer gebruiken, dan komt hij in de rij staan, dan verhuist hij maar weer met moeder de vrouw naar drie hoog achter voor f 2.50 per week. Dit zijn geen toestanden, dit is volkomen in strijd met de geborgenheid in eigen volk, die het nationaal-socialisme eischt. Ieder die zijn plicht doet, jaar in, jaar uit, moet tot slot en besluit niet worden uitgeworpen als een uitgeknepen citroen, maar deelgenoot zijn in het leven der natie in zijn tegenspoed, maar ook in zijn voorspoed.

Dit geldt voor alle arbeiders van hoog tot laag, Dit geldt voor den metaalbewerker, voor den middenstander, den kantoorbediende, den onderwijzer, den ingenieur, den bedrijfsleider, den directeur.

Maar dit geldt niet voor den slungel, den saboteur, den nietsnut, den parasiet, den speculant; die zullen er bekaaid afkomen. Dat die lieden ons willen tegenhouden, dat begrijp ik. ^Vant wij strijden vóór het werkende volk tegen hen.

De logische, organisch opgebouwde volkshuishouding is de eenige mogelijkheid om recht te doen aan een ieder. Een zooveel mogelijk gesloten volkshuishouding is ontzaggelijk veel sterker dan de liberale chaos van heden. Neem een groot fabriekscomplex, stel dit open voor 5000 menschen en zeg tot hen: ga je gang, produceer wat je wil. Zie dan eens wat er uit de fabriek komt! Zet daarnaast een evengroot fabriekscomplex, logisch ingericht en 5000 man, die ieder hun plaats weten en hun plichj, die onder de beste leiding die te vinden is samenwerken met één doel voor oogen: het belang van het geheel. Ik zeg U :

Sluiten