Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vriéndelijk groetend, beantwoordden de Algem. Leider en kam. Van Geelkerken de voortdurende toejuichingen van de vertrekkende kameraden.

het nuttig resultaat van die 5000 samenwerkenden is misschien wel tienmaal zoo groot als het nuttig resultaat van die 5000 ieder voor zich en God voor ons allen werkenden. Daarom kan de nationaal-socialistische volksgemeenschap, wat in de huidige maatschappij onmogelijk is. Als men ons dan ook vraagt: waar haalt Gij het geld vandaan om dit alles te doen, zult Gij wel genoeg kunnen leenen? Dan is ons antwoord: de grondslag van de nieuwe volksgemeenschap is niet het geld en nog minder de leening, maar de arbeid. Wij zullen werken' met elkander, naast elkander, voor elkander. De grondstoffen zijn te vinden hier of in het imperium. Grondstoffen hebben wij, arbeidskracht hebben wij, hersens hebben wij, wij kletsen dus niet over geld, maar gaan het doen.

Kameraden, wij hunkeren naar den tijd, waarop wij kunnen laten zien wat wij doen. Ik ben geen redenaar van beroep* geen parlementariër, maar werkman, daarom zal ik den dag zegenen, waarop wij het roer van het schip van Staat in handen

Sluiten