Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Offeren voor het S. en V.

tegen ieder begrip van recht en fatsoen in, dat hebben wij ondervonden in de afgeloopen vijf jaren. Wij zijn in deze vijl jaren „ontgroend” en weten waaraan wij toe zijn.

Ieder volksgenoot heeft het recht om „tegen” ons te zijn. Tegenstand verwachten wij: tegenstand is nuttig en noodig; zij maakt ons sterk; zij smeedt ons aaneen. Tegenstanders zullen wij straks laten zien, dat zij ongelijk hadden en zij zullen zich bekeeren. Maar zij, die ons terroriseeren, die vuile streken tegen ons uithalen, moeten vooral niet vergeten, dat de dag komt, waarop hun de rekening zal worden gepresenteerd. Zij, die ons ambtshalve terroriseeren, die dus hun ambt misbruiken, moeten er op rekenen, dat ambtsmisbruik als misdaad zal worden gestraft.

Tot de ambtenaren van het huidige regime heb ik slechts te zeggen: doe uw plicht zonder aanzien des persoons, daarvoor wordt gij betaald door het volk, daartoe behooren wij ook. Hebt gij naar eer en geweten uw plicht gedaan onder het huidige regime, dan zal het nieuwe regime u straks handhaven, omdat het dan vertrouwen kan hebben, dat gij ook dan uw plicht zult doen. Hebt gij echter uw ambt misbruikt, dan moet gij de gevolgen daarvan ondervinden. Zoo zal ieder het zijne krijgen.

Sluiten