Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mmmmmmmmmmmmmfmfmm

De volledige serie

LANDDAG GEDENKBOEKEN

(uitgave „Hobera” in liq.) omvat de volgende boeken:

Prijs:

1. Album Gew. Landdag 1934 A’dam . . f 0.60

2. Gedenkboek 3e Landdag 1935 A’dam . „ 0.60

3. Gedenkboek 4e Landdag 1935 den Haag „ 0.60

Deze drie boeken samen in één pakket f 1.50

4. Gedenkboek „De Hagespraak"

met 50 prachtige foto's ƒ 0.90

Deze boeken hebben groote historische waarde en zijn daarom voor ieder ’n waardevol bezit.

De voorraad is zeer beperkt.

Bestelt ze door storting op Giro 295795.

UITGEVERIJ „DE GILDEKAMER”

AMSTERDAM Z., RUSTENBURGERSTRAAT 375

Sluiten