Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

Blz.

Inleiding 9

§ 1. Overzicht van de bestuursindeeling .... 9

§ 2. Bestuur 21

a. Sultanaten en andere landschappen ... 21

b. Rechtsgemeenschappen 26

c. Sultansambtenaren of volkshoofden ... 27

§ 3. Politie 28

§ 4. Landschapsonderhoorigen 35

§ 5. Onderscheid tusschen civiele en strafzaken . 39

Hoofdstuk I: De bestaande landecbaperecb topraak. . 43

§ 1. Dorpsrechtspraak 47

§ 2. Godsdienstige rechtspraak 50

§ 3. Eigenlijke landschapsrechtspraak 53

a. Regelingen 53

b. Toe te passen recht 55

c. Samenstelling van rechtbanken en gerechten 57

d. Bevoegdheid van rechtbanken en gerechten 60

e. Het proces 70

1. algemeen 70

2. burgerlijk proces 72

3. strafproces 75

7

Sluiten