Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING.

§ 1. Overzicht van de bestuursindeeling.

Het gewest Sumatra’s Oostkust bestaat bijna geheel uit zelfbesturende landschappen. Slechts het eiland Bengkalis, de gewestelijke hoofdplaats Medan met uitzondering van de verblijfplaats van den sultan van Deli en den kedjoeroean van Pertjoet en de afdeelingshoofdplaats Pematang Siantar, met uitzondering van de verblijfplaats van den radja van Siantar, behooren tot het rechtstreeks bestuurde gebied.

Het kenmerk dier zelfbesturende landschappen is, dat hun, hoewel integreerende deelen van N.I. vormend, een belangrijke mate van eigen meesterschap is gelaten. De grenzen daarvan zijn afgebakend door de politieke contracten, die het gouvernement sloot met de landschappen Asahan, Deli, Koealoe en Ledong, Langkat, Pelalawan, Serdang en Siak Sri Indrapoera. x)

1) De geldende politieke contracten zijn:

Opgenomen in de bijlagen der handelingen van de 2e Kamer der St. G. van het zittingjaar: Asahan, gesloten op 23 Augustus 1907. 1908—1909 onderwerp 1 no 39 gewijzigd op 22 Maart 1913. 1913—1914 „ 345 no 10

„ „ 11 October 1916. 1918-1919 „ 217nol4

„ „28 Juli 1920. 1924-1925 „ 237 no 4

zie vervolg noot volgende blz.

Sluiten