Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voor de overige landschappen, wier verhouding tot het gouvernement van N.I. beheerscht wordt door de zgn. korte verklaring, vindt men de afbakening dier grenzen in de Zelfbestuursregelen 1927 (Ind. S. 1927 no 190) 1).

Naar de bekende westersche indeeling omvat dit eigen meesterschap zoowel bestuur als rechtspraak en wetgeving. Voor de inheemsche maatschappij ter Sumatra’s Oostkust is deze onderscheiding van niet meer dan theoretische waarde. In haar gedachtengang vormt de overheidstaak een eenheid en is deze te omschrijven als de handhaving van de van de voorouders geërfde in-

Deli gesloten op 2 Juni 1907. 1908—1909 onderwerp 1 no 36

gewijzigd op 2 Juni 1913. 1914r-1915 „ 345 no 8

„ „ 14 October 1916.1918-1919 „ 217nol3

Koealoe- gesloten op 23 September 1907. 1908—1909 ,, 1 no 40

Ledong gewijzigd op 25 Maart 1913. 1913—1914 „ 345noll

„ „22 October 1916.1916-1919 „ 217nol6

„ „28 Juli 1920. 1924-1925 „ 237 no 6

Langkat gesloten op 6 Juni 1907. 1908—1909 „ 1 no 37

gewijzigd op 27 Maart 1913. 1913-1914 „ 345 no 9

„ „14 October 1916.1918-1919 „ 217nol5

Pelalawan, gesloten op 29 December 1906. 1908-1909 „ 1 no 35

gewijzigd op 8 April 1913. 1913—1914 „ 345 no 7

„ „20 October 1916.1918-1919 „ 217nol7

Serdang, gesloten op 11 Juni 1907. 1908—1909 „ 1 no 38

gewijzigd op 14 Maart 1910. 1910—1911 „ 309 no 7

„ „ 29 Mei 1913. 1914-1915 „ 411 no 8

„ „11 October 1916.1918-1919 „ 217nol2

Siak Sri

Indrapoera, gesloten op 24 Mei 1916. 1917—1918 „ 166 no 4

Behalve in de bijlagen der handelingen zijn deze contracten ook te vinden in de Mededeelingen van de Afdeeling bestuurszaken der Buitengewesten van het Departement van Binnenlandsch Bestuur. Serie A no 3, getiteld: „Overeenkomsten met de Zelfbesturen in de Buitengewesten'', Landsdrukkerij, Weltevreden 1929.

x) Deze korte verklaringen zijn, evenals de politieke contracten, opgenomen in de bijlagen der handelingen van de 2e Kamer der St. G. van verschillende zittingjaren. Ben overzicht van de afgelegde korte verklaringen is te vinden in de in de vorige noot genoemde mededeelingen, blz. 545 e.v. Zie ook de Regeeringsalmanak 1935, blz. 125 en 126, deel 1.

Sluiten