Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

richting der maatschappij en vooral het instandhouden der traditie en van harmonie in de samenleving.

Er bestaat dus verband tusschen het rechtswezen en het bestuur der landschappen. Daarom dient een overzicht van de bestuursindeeling aan de beschrijving van de organisatie van het rechtswezen vooraf te gaan.

Sumatra’s Oostkust telt 34 van dergelijke landschappen. Zij vallen in drie groepen uiteen, t.w. de vijf sultanaten (Asahan, Deli, Langkat, Serdang en Siak Sri Indrapoera), de maleische en de bataksche landschapsgroepen.

De sultanaten omvatten vooreerst een rechtstreeks door den sultan bestuurd gebied en daarnaast een grooter of kleiner aantal ommelanden, waar de oude adatrechtelijke bestuursvoering min of meer intact is gebleven.

Als zoodanig kent Deli een viertal oeroengs x) en een drietal onderhoorigheden a). Deze oeroengs, met deels maleische, deels bataksche bevolking, zijn de gebiedsdeelen waar de sultan, vanuit Atjeh gekomen, vermoedelijk in de 17e eeuw, het eerst invloed kreeg. Hij vestigde zich aan de monding van de Deli-rivier te Laboean Deli en trok van hieruit het binnenland in op beide oevers van deze rivier een strook gebied onder zijn direct bestuur brengende. De strook op den rechteroever behoorde deels tot het gebied van Pertjoet — dat

*) Hampenan Perak (of XII Kota), Serbanjaman (of Soenggal), Soekapiring (of Kampong Baroe) en Senembah Deli.

2) Pertjoet, Padang en Bedagei.

Sluiten