Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stammen uit Asahan, Laboean Batoe en Pelalawan. En dit is te wijten aan dezelfde oorzaak, nl. het verdwijnen van de geestelijke eenheid en het ontstaan eener samenleving deels gebonden aan de traditie, deels moderner levensopvattingen aanhangend. Het zal afhangen van de nieuwe eenheid waartoe het dorp zich in de toekomst ontwikkelt, welk gezag het over zijn inwoners zal uitoefenen.

b. Rechtsgemeenschappen.

Zooals bleek, zijn de zelfbesturen ontstaan uit een grooter of kleiner aantal lagere rechtsgemeenschappen, waarin de samenleving zich had geordend. Hier heerschten bepaalde regels ter verzekering van de orde en er was gezag om op de naleving dier regels toe te zien. De vestiging en de uitbreiding van de macht dezer zelfbesturen is van grooten invloed geweest op deze gemeenschappen.

De overheidstaak is voor een groot deel op de zelfbesturen overgegaan, er ontstond in den loop der jaren een nieuwe ordening, ook op het gebied van de rechtspraak. Maar hierin komt nog steeds uit hoe de zelfbesturen zijn opgebouwd. De rechtsgemeenschappen waaruit deze gemeenschappen bestaan, zijn:

in de sultanaten, de dorpen en de ommelanden (event. districten);

in de maleische landschapsgroepen, de soekoes (event. districten), de nagaries en bonden van nagaries;

Sluiten