Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De hier uiteengezette verhouding te Medan en Belawan Deli heeft voor europeesch bestuur en politie consequenties, die men vaak aarzelend trekt. De bevolking in indirect bestuurd gebied leeft onder andere regelen dan die in direct bestuurd gebied. Wat hier toegelaten is, behoeft het daarom ginds nog niet te zijn. Duidelijk bleek dit toen een politieke vereeniging, die door haar gestes de aandacht op zich had gevestigd, een besloten vergadering wilde houden. In het direct bestuurde gebied kon dit niet verboden worden, doch het zelfbestuur, dat bezwaar had tegen het houden van die vergadering, verbood haar in het eigen gebied en riep de hulp van de gouvernementspolitie in om een eventueele overtreding van het verbod tegen te gaan. De politieambtenaren, die niet dagelijks met zelfbestuursaangelegenheden te maken hadden, aarzelden aan dit verzoek gevolg te geven, niettemin was datgene wat van hen gevraagd werd, volkomen rechtmatig.

Uit het vorenstaande blijkt de noodzakelijkheid om de politieke contracten te herzien en in overeenstemming te brengen met de werkelijkheid.

Gedurende het voorloopig onderzoek worden de verdachten aangehouden, hetzij ten kantore van de stadspolitie, hetzij in het kampement van de veldpolitie. Er is geen termijn voor deze aanhouding bepaald. Is het voorloopig onderzoek beëindigd —* waarbij in dringende gevallen, ter beoordeeling van den met het vooronderzoek belasten ambtenaar, b.v. wanneer een getuige zwaar ziek is of op sterven ligt of bij vertrek naar elders,

3

Sluiten