Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dien getuige den eed kan worden afgenomen 1) —- dan wordt de verdachte met de op zijn zaak betrekking hebbende stukken aan het zelfbestuur overgegeven. Dit stelt den verdachte, indien hiervoor termen zijn, in voorloopige hechtenis; hij wordt dan opgenomen in de landschapsgevangenis.

Niet in alle landschappen heeft men een regeling, waarbij is vastgesteld in welke gevallen de voorloopige hechtenis toegepast mag worden 2) (vgl. art. 498 van het Rechtsreglement voor de Buitengewesten). Daardoor loopt de praktijk in de verschillende gebieden uiteen.

Over het al of niet verder vervolgen van een aanhangig gemaakte zaak beslist het zelfbestuur zelfstandig. Als regel wordt het europeesch bestuur hierin niet gemengd. De toezending van verdachten en stukken van voorloopig onderzoek door de politie aan het zelfbestuur geschiedt dan ook gewoonlijk rechtstreeks, zonder dat het europeesch bestuur hierbij zijn bemiddeling verleent en gelegenheid heeft eerder dan het zelfbestuur van de onderzochte zaak kennis te nemen.

In de praktijk wordt de gouvernementspolitie niet gemengd in zaken, die de godsdienstige wetten en instellingen raken, b.v. klachten wegens overspel e.d. Deze klachten worden ingediend bij de ambtenaren van het

!) Een dergelijke regeling is ingevoerd in de landschappen: Deli, Serdang, de Batoe Barasche, Karosche en Simeloengoensche landschappen.

2) Een dergelijke regeling is ingevoerd in het landschap Langkat, De Batoe Barasche, Karosche en Simeloengoensche landschappen.

Sluiten