Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kingen nog voldoende aanleiding tot een herziening van de hier besproken regelingen.

ยง 1. Dorpsrechtspraak.

Na hetgeen medegedeeld werd omtrent de dorpen als rechtsgemeenschappen zal het duidelijk zijn dat alleen in die streken, waar de dorpen hun karakter als rechtsgemeenschap het meest ongerept behielden, waar de invloed van het vorstengezag het dorpsleven het minst aantastte, de dorpsrechtspraak als erkend instituut voorkomt. Dit zijn de bataksche landschappen en de bataksche achterwal der sultanaten, behalve die van het sultanaat Langkat. De in 1893 hier nog voorkomende dorpsrechtspraak is sedert verdwenen x) en wordt in de voor dit landschap geldende rechtsregeling van 20 Juni 1905 niet meer genoemd.

Maar ook in de streken waar de dorpsrechtspraak voorkomt, bleef zij niet onaangetast. Wortelend in het adatrecht en dus oorspronkelijk uitgeoefend door alle inlandsche rechtsgemeenschappen, werd zij onder gouvemements- en zelfbestuursinvloed gedeeltelijk afgeschaft. Zoo erkent men de rechtsprekende bevoegdheid der bataksche wijkhoofden niet meer 1 2 * * *). Maar zij blijkt een taai leven te hebben, want in de Karolanden komt zij nog voor als bemiddelende rechtspraak 8).

1) Mededeelingen van het Encyclopaedisch Bureau, dl. II, afl. 3, le stuk.

Oostkust van Sumatra, blz. 188. . .

*) Mededeelingen van het Encyclopaedisch Bureau, dl. II, afl. o, le stuk.

Oostkust van Sumatra, blz. 189.

*) Adatrechtbundel 33, blz. 216.

Sluiten