Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De dorpsrechtbank neemt kennis van:

a. alle burgerlijke zaken, waarvan de waarde in geschil niet meer bedraagt dan £ 25,—> (vijf en twintig gulden.)

b. alle overtredingzaken, waarop volgens den adat der bataks geen hooger boete is gesteld dan van f 4,—* (vier gulden).

In Deli en Serdang, waar geen wijkhoofden voorkomen, is het dorpshoofd bijgestaan door zijn adatborgen, alleensprekend rechter.

In Simeloengoen zijn de hoofdpanghoeloe’s voorzitter van de dorpsrechtbank van de dorpen waarin zij wonen. Hun bevoegdheid gaat in overtredingzaken dan tot f 10,-—* (tien gulden) boete. *)

Van alle uitspraken der dorpsrechtbanken is hooger beroep toegelaten op den naasthoogeren rechter. Dit is in Deli, Serdang en in de Simeloengoensche landschappen de hoofdpanghoeloe en in de Karosche landschappen de Kerapatan oeroeng.

Voor het wettig houden eener zitting is vereischt, behalve de aanwezigheid van den voorzitter, die van ten minste twee leden.

Burgerlijke zaken worden ingediend bij de rechtbank van het dorp in welks gebied de gedaagde woont, overtredingzaken bij die van het dorp in welks gebied het strafbare feit werd gepleegd.

Het eerste doet westersch aan. Aannemelijker is het dat men zoowel burgerlijke als strafzaken bij zijn eigen dorpshoofd aanbrengt.

*) J. Tideman, Simeloengoen, blz. 242. 4

Sluiten