Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aangewezen. Alle schuldbewijzen voor aangegane geldleeningen, waarvoor grond als zekerheid gegeven wordt, moeten op dat kantoor opgemaakt worden. In een dergelijk schuldbewijs moet de schuldenaar verklaren dat de als zekerheid gestelde grond:

a. niet reeds dient als zekerheid voor een andere schuld,

b. zijn onbetwist eigendom is.

De houder van een schuldbewijs dat niet op deze wijze tot stand kwam, is strafbaar. Het kan in dit geval alleen door den rechter van kracht verklaard worden, wanneer de schuldenaar het bestaan der schuld erkent.

In de latere verordeningen had geen vermenging van materieel en formeel recht meer plaats. Zij bevatten uitsluitend formeel recht en kwamen tot stand in de periode, waarin men een zoo groot mogelijke gelijkenis wenschte tusschen de gouvernements- en de landschapsrechtspraak. Hierop wordt later nog teruggekomen. x)

b. Toe te pateen recht.

Het toe te passen recht is in hoofdzaak adatrecht. Een tweede bestanddeel vormen de zelfbestuursverordeningen, die zich in hoofd zaak ertoe bepalen, door den algemeenen wetgever en door locale wetgevers voor de gouvernementsonderhoorigen vastgestelde bepalingen op de zelfbestuursonderhoorigen van toepassing te verklaren.

!) Zie blz. 56.

Sluiten